O projektu

U 2019. je započeo razvoj novog online servisa Grada Zagreba, pod nazivom Pristupačni Zagreb koji pruža informacije o pristupačnosti raznim objektima iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Prototip servisa razvijen je u sklopu Hackathona Pristupačni Zagreb, kojeg je organizirao Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji sa Zagrebačkim inovacijskim centrom.

Trenutno je u bazi otprilike 2500 objekata te se broj objekata planira povećati u budućnosti. Objekti su kategorizirani, ovisno o razini pristupačnosti, kao pristupačni, nepristupačni ili djelomično pristupačni. Pristupačnost je podijeljena na tri razine, pristup objektu, ulaz u objekt i unutrašnjost objekta. Također, svaki objekt sadrži galeriju fotografija koje prikazuju stanje pristupačnosti te je servis integriran s Google Kartama za lakšu navigaciju i planiranje putovanja.

Servis je podijeljen na osam kategorija koje uključuju kulturu, obrazovanje, sport, ugostiteljstvo, upravu, usluge, socijalnu skrb i zdravstvo, a u planu je i povećanje broja kategorija. Unutar svake kategorije nalaze se potkategorije i tražilica, a pretraživanje je moguće i preko tražilice na početnoj stranici servisa.

Popis organizatora i sponzora vidljiv je na sljedećoj poveznici.