Pristupačna navigacija

Na temelju podataka istraživanja “Pristupačnost Zagreba za korisnike motornih invalidskih kolica” koje je Prirodoslovno matematički fakultet, Geografski odsjek ustupio na korištenje Gradu Zagrebu, za daljnji razvoj servisa, kao i na temelju kartiranja koje je Grad Zagreb dodatno proveo, izrađena je “pristupačna navigacija” za lakše i neovisnije kretanje gradom.

Navigacija je trenutno raspoloživa na sljedećem području: zapadna granica Savska cesta, južna granica rijeka Sava, istočna granica Heinzelova ulica te gornji grad, a prepoznaje sljedeće prepreke ili smetnje pri kretanju po pločnicima: stube, visoke rubnjake, neravnine na površini tla, nedovoljnu širinu pločnika, prevelik nagib pločnika.